Mindre og raskere hurtigbåter kan bli redningen i framtida.

Publisert: 17.11.2023
Kategori: Nyheter
Forfatter: Metro-Opus

Mange kystsamfunn sliter med avfolking og dårlige båttilbud rundt om i Norge. I Trøndelag står fire av fem seter ombord i hurtigbåtene tomme.

Nå tester de ut om mindre båter, såkalte metrobåter, kan være løsningen i framtida.

SATSER PÅ HURTIGBÅT: Hurtigbåten Råsa tester ut pendlertrafikken mellom Leka og Rørvik på Namdalskysten i oktober.
FOTO: ESPEN SANDMO / NRK

– Metro til sjøs viser til samspillet mellom dagens hurtigbåt, og de mindre båtene som nå testes ut, sier Torhild Aarbergsbotten i Trøndelag fylkeskommune.

Mannskapet på MS Råsa kjører daglig mellom Leka og Rørvik i testperioden i oktober.
FOTO: ESPEN SANDMO / NRK

– Flere avganger og anløp
– Vi håper å utnytte kapasiteten bedre, få flere avganger, og anløp på flere steder enn i dag. Målet er at folk skal kunne bo og arbeide i hele Trøndelag.

I oktober testes båten ut mellom Leka og Rørvik på Namdalskysten, og dette kan bli løsningen flere steder i landet etter hvert.
– Vi har flere andre øysamfunn langs Trøndelagskysten der slike løsninger kan være aktuelle. Det må vurderes etter at denne piloten er ferdig, og når nye anbud for persontransport til sjøs skal utarbeides, understreker Aarbergsbotten.
Det er Trøndelag fylkeskommune som finansierer prøveprosjektet til 2 millioner kroner, der målet er å finne bedre løsninger for persontransport langs kysten.
I Norge er det i dag 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift, og seks av disse i Trøndelag. Disse seks rutebåtene har et samlet CO₂-utslipp tilsvarende 1000 rutebusser.

Torhild Aarbergsbotten i Trøndelag fylkeskommune tror nye båtløsninger vil være viktig for flere øy- og kystsamfunn i framtida.
FOTO: NRK

Arbeidspendlere
Rasmus Husby Larsen i selskapet Metro-Opus har ansvaret for testkjøringen mellom Leka og Rørvik i oktober. Målet er raskere, billigere og en mer miljøvennlig reise. Spesielt med tanke på arbeidspendlere.

– Vi kan redusere reisetida med flere timer for pendlere med denne båten. I tillegg tenker vi å bruke den til reiseliv, beredskap, og godstransport, sier Larsen.

Han tror dette er noe mange kystsamfunn i Norge vil se på i framtida.

– Ja, vi merker økt interesse for mer fleksible løsninger enn i dag. Så dette tror vi er framtida flere steder langs kysten, mener han.

Lars Fredrik Mørch (fra venstre), Rasmus Husby Larsen og Amund Hellesø tror den nye metro-løsningen vil bety mye for folk langs kysten i framtida.
FOTO: ESPEN SANDMO / NRK

12 sitteplasser
I testperioden kjøres ruta med en innleid båt med 40 seter. Den nye båten har bare 12 sitteplasser, og er spesialtilpasset pendlerruta.
– Vi tror ikke det er behov for en større båt, men det vil sikkert testperioden vise. Så langt har i alle fall interessen vært stor, sier han.

Lars Fredrik Mørch er daglig leder for Namdalskysten næringsforening, og er sikker på at denne løsningen er kommet for å bli.
– Vi kommer til å bruke båten, og den åpner tilgangen til et mer regionalt arbeidsmarked. Du blir mindre avhengig av å bo i nærheten av landbaserte kollektivtilbud på denne måten, mener han.

Dette er den nye hurtigbåten som nå er under bygging. Den har 12 sitteplasser.
FOTO: ESPEN SANDMO / NRK– Billigere og mer klimavennlig

Nærøysund-ordfører Amund Hellesø er enig.

– Dette er noe vi har ønsket oss i lang tid. Jeg tror dette bare er starten på noe nytt, der du skal bruke de mindre båtene til å frakte folk inn til de større knutepunktene. Det er både billigere og mer klimavennlig enn dagens løsning med de store båtene, sier ordføreren.

– Går alt veldig greit, så håper vi å ha den nye båten i ordinær drift i løpet av neste år. Men testperioden vil vise om det er mulig. Og så er det er andre enn oss som skal avgjøre dette til slutt, sier Rasmus Husby Larsen i selskapet Metro-Opus.

DEL DENNE ARTIKKELEN: