Renere, raskere & bedre kollektiv sjøtransport.


Image

Prosjekter

Image

Bærekraft

Image

Kontakt oss

Image

Partnere


Metro-Opus

Metro-Opus er leverandør av mindre hurtigbåt for offentlig kollektivtransport. Vi tilbyr tilpassede løsninger med fokus på bærekraft, kapasitetsutnyttelse og samfunnsnytte. Vårt konsept muliggjør en raskere reise, bedre tilpasset rutetid og reduserer utslipp. Hensikten er alltid å stimulere til økt bo- og blilyst ved å utnytte mulighetene som finnes i en forsterket mobilitet og fleksibilitet – for økt verdiskapning i mindre kystnære samfunn.
Image
Image

Utslippsfri Metro til Sjøs

Prosjektet ‘’Utslippsfri Metro til Sjøs’’ inneholder kartlegging av og løsninger på utfordringer ved mindre rutegående fartøy. Grunnlaget er en nettverksmodell som gjør den kollektive sjøtransporten renere, raskere og bedre. Prosjektet skal bidra til å løse utfordringer med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få. Prosjektet identifiserer muligheter til å forbedre tilbudet til forbruker samtidig som miljøet ivaretas.

Utslippsfri Metro til Sjøs