Om oss

Metro-Opus ble etablert i januar 2021 av ni eiere – med formål om å drive med sjøtransport og utvikling av nye miljøvennlige løsninger. Vi tilbyr tilpassede løsninger med fokus på bærekraft, kapasitetsutnyttelse og samfunnsnytte. Vårt konsept muliggjør en raskere reise, bedre tilpasset rutetid og redusererte utslipp. Hensikten er alltid å stimulere til økt bo- og blilyst ved å utnytte mulighetene som finnes i en forsterket mobilitet og fleksibilitet – for økt verdiskapning i mindre kystnære samfunn.
Image

Vår kompetanse

Sammen har vi en bred kompetanse innenfor flere fag og bransjer som komplementerer vårt verditilbud. Vi er lokalisert i og rundt landets største havbrukskommune; Nærøysund. Metro-Opus tilbyr en helhetlig forståelse og gjennomføringsevne for å tilpasse løsningen best mulig. Dette er blant annet innenfor havbruk, skipsfart, båtbygg, offentlig forvaltning, økonomi, miljøteknologi, forretningsutvikling og reiseliv. Vårt team kjennetegnes som lagspillere, fremtidsrettet og innovative.
Image
Image

Fra lokalt samarbeid til globalt perspektiv

Med utgangspunkt i erfaringer fra "Utslippsfri Metro til Sjøs" ved rute 980 Leka-Rørvik-Namsos, Norges første metro-rute til sjøs, vil vi jobbe for flere metro-konsepter andre steder langs kysten. 92 % av omkretsen til Norges fastland er kystlinje, og 80 % av verdens byer ligger ved havet eller en innsjø. Her er det tydelig potensial for oppskalering og tilpasningsmuligheter for metrobåter som en del av et helhetlig kollektivtilbud.
Image
Metro-konseptet

Bærekraft og samfunnsnytte

Selskapet vil bidra til mer funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder i hele fylket med kostnads- og utslippsreduserende tiltak. Hensikten er å tilfredsstille en sirkulær økonomi med hensyn til samfunn, miljø og økonomi. Konseptet gjør det mulig å knytte sammen menneskelige ressurser og potensielle arbeidsgivere for å oppnå best mulig bruk av ressurser i områder utenfor boområde, det innebærer at vi kan bidra til at kommuner med synkende befolkningstall vil kunne opprettholde og skape vekst i næring og samfunn. Vi har høy etisk standard i vår atferd. Den enkelte medarbeider eller ressurs skal alltid opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og andre interessenter.

Eiere

Image
Helge Thorsen
Image
Øyvind Horn
Image
Arve Moe Ramstad
Image
Gro Sørli Hanssen
Image
Norlar AS
Image
Rodo Invest AS
Image
Helbu AS
Image
Thiim AS
Image
Dolmen Invest AS

Våre samarbeidspartnere

Image