Nasjonal interesse for lokalt prosjekt

Publisert: 13.09.2022
Kategori: Nyheter
Forfatter: Metro-Opus

Siden rederiet Metro-Opus AS ble stiftet i januar i fjor har mye skjedd. I august ansatte rederiet Rasmus Husby Larsen som prosjektleder, og i løpet av neste år skal Metro-Opus etter planen legge ut på sin første seilas.

Styreleder Helge Thorsen i Metro-Opus ønsket velkommen og presenterte Rasmus Husby Larsen som rederiets første ansatte. Begrunnelsen for å avholde møtet var ifølge ham at de ser viktigheten av å ha med folket og fremtidige brukere av tilbudet fra start.

– Det er kritiske spørsmål og gode innspill som hjelper oss å kartlegge hvilket behov som finnes, sa Thorsen.

Første taler var stortingsrepresentant Terje Sørvik, som var glad for å samles til folkemøte rundt nettopp dette prosjektet.

– For cirka 10000 år siden begynte Leka og andre deler av kysten å bli isfritt, nå er det på høy tid at vi igjen tar i bruk kysten og havet som transportåre for oss som bor i disse områdene. Samfunns- og næringsliv ligger meg nært, men etter at jektefarten tok slutt har kystsamfunnene fått mindre betydning, mente han.

For å få bukt med utflytting til sentrale strøk på Østlandet og samtidig imøtekomme Parisavtalen som forplikter Norge til et kutt i utslipp på 55 prosent innen 2030, er Sørvik av den oppfatning at mindre miljøvennlige fartøy med større fleksibilitet er veien å gå.

– Samtidig som vi vil beholde folket i regionen er vi nødt til å foreta raske kutt i utslipp. Pendlerbåter med lave utslipp tar hånd om miljøet og gjør kystsamfunnene mer attraktive gjennom økt fleksibilitet. Fylkeskommunen tente på ideen og satte av to millioner kroner til prosjektet i 2020. Jeg er veldig glad for at det er nettopp her prosjektet skal utprøves, avsluttet han.


Terje Sørvik var veldig glad for at dette prosjektet skal prøves ut nettopp mellom Leka og Rørvik. Foto: Andreas Gatare Øvergård

Store forventninger

Tidligere Nærøyordfører og nåværende medlem i utvalget for transport i Trøndelag, Steinar Aspli, var nestemann ut.

Aspli påpekte at sjøtransport foreløpig er en av de store synderne når det gjelder utslipp, og at Miljødirektoratet har gitt seks millioner til prosjektet. Målet er derimot ikke reduserte utslipp alene.

– Lavere kostnader og bedre rutetilbud er også en del av det vi ønsker å oppnå, og jeg tror at dette på sikt kan bli viktig både nasjonalt og internasjonalt. Utvalget er spente og engasjerte, og har store forventninger til prosjektet. Metro-Opus er gode aktører for å kunne levere resultater, og jeg ønsker dere herved lykke til, smilte han.

Norconsult er en viktig samarbeidspartner for rederiet, og representanter fra Oslo hadde tatt turen til Leka for noen dager. De hadde prøvd de fleste alternativene til pendling fra Leka, gjort passasjerundersøkelser og vært i dialog med næringslivet under oppholdet. Norconsults oppgave er å kartlegge dagens og framtidens behov, vurdere rutetilbud for udekket behov, beregne kostnad over tid og ta hensyn til utslipp, bosetning, næringsutvikling og eller lokale synergier.

– Vi prøver å lære av hverandre, og det er ingen som har bedre kunnskap enn Metro-Opus på dette området i dag, slo en av Norconsults representanter fast.


Steinar Aspli mener prosjektet på sikt kan bli et viktig bidrag til nytenkning både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Andreas Gatare Øvergård

Framtidsretta og moderne

Lekaordfører Elisabeth Helmersen takket for invitasjonen og for at Metro-Opus hadde lagt til rette for et folkemøte. Hennes visjon for Leka er at kommunen skal framstå som moderne og fremtidsrettet, og at nettopp det er helt i tråd med det som rederiet nå jobber for å få til.

– Framtida kommer fort, spesielt på områder som har med klima å gjøre. Da Leka fikk sin første ferje i 1964 var det en revolusjon for oss alle, nå er den utdatert for lenge
siden. Dagens ferje er fra 2001, men også den planlegges erstattet av et miljøvennlig fartøy i 2030. Enda i dag hører jeg enkelte som tar til orde for å få tilbake “Namdalingen”, men det ville vært å gå baklengs inn i framtida, mente hun.

Helmersen syns det er spesielt at prosjektet har hennes egen kommune som base, og tror ikke folk helt skjønner hvor revolusjonerende planene faktisk er.

– Rasmus og Øyvind har vist en iver og kompetanse jeg ikke var klar over fantes her, og de har støtte fra hele det politiske miljøet i Leka. Kommunestyret bevilget 500000 til prosjektet etter et enstemmig vedtak, og nå har de vunnet anbudet for utprøving, smilte hun.

Lekaordfører Elisabeth Helmersen uttrykte stolthet over at ideen kommer fra hennes egen kommune, og spurte om de fremmøtte var klare over hvor revolusjonerende planene er. Foto: Andreas Gatare Øvergård

Bredt prosjekt

Rasmus Husby Larsen ble ansatt som prosjektleder fra 1. august, og beskriver et prosjekt som favner vidt.

– Øyvind Horn og jeg fant ut at vi hadde mange felles ideer allerede i 2018. Da var stikkordet for lang tid borte i løpet av en arbeidsdag grunnet pendling til og fra fastlandet og nabokommuner. Ideene utviklet seg, og vi har i prosessen håndplukket eiere fra lokalt næringsliv. Nå har flere aspekter som reiseliv, klima, universell utforming, visjonen om +1000 og sikkerhet blitt en del av det vi jobber for å finne best mulige løsninger på, avslutter prosjektlederen.

Ekstern lenke: https://ytringen.no/nyheter/naring/nasjonal-interesse-for-lokalt-prosjekt/19.9462

DEL DENNE ARTIKKELEN: