Trøndelag fylkeskommune inngår utviklingskontrakt

Publisert: 23.09.2022
Kategori: Nyheter
Forfatter: Metro-Opus

GRØNN SJØTRANSPORT: Hurtigbåtsambandet på Namdalskysten betjenes i dag
av MS «Fjord Viking». I løpet av få år kan farkosten erstattes med en ny og utslippsfri hurtigbåt.

Trøndelag fylkeskommune inngår utviklingskontrakt med Metro-Opus. Målet er å forbedre både oppetida og komforten på den værutsatte kyststrekninga på Namdalskysten.

LEKA: Metro-Opus AS får gjennom oppdraget ansvaret for å utrede og teste forslag for hvordan komforten på en mindrebåt opprettholdes i utsatte farvann. Gjennom både modelleringer og fysiske tester med relevante fartøy vil Metro-Opus kartlegge utfordringer og komfortforbedrende tiltak.

Metro-Opus AS ble etablert i 2021. Selskapet eies av Øyvind Horn, Norlar AS, Helge Thorsen, Arve Moe Ramstad, Helbu AS, Rodo AS, Thiim AS (alle 12,5 prosent), Dolmen Invest AS (12,1 prosent) og Gro Sørli Hanssen (0,4 prosent).

– Denne kontrakten er et glimrende eksempel på hvordan offentlig innkjøper kan bruke sin innkjøpsmakt til å sette fart på grønn omstilling, uttaler Kjell Ivar Bye i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Hurtigbåtsambandet mellom Leka, Rørvik og Namsos betjenes i dag av MS «Fjord Viking». Dagens hurtigbåtanbud avsluttes 31. januar 2022.

Gjennom prosjektet «Utslippsfri metro til sjøs» ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse utfordringa med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få.

 

 

Ekstern lenke: https://www.nt24.no/mindre-bater-og-hoyere-oppetid-tester-nytt-hurtigbatkonsept-i-ytre-namdal/s/5-120-61792

DEL DENNE ARTIKKELEN: