Universell utformet hurtigbåt på tur inn

Publisert: 28.08.2023
Kategori: Nyheter
Forfatter: Metro-Opus

– Ideen om en fleksibel og skreddersydd hurtigbåt er spennende, visjonær og nyskapende. Fra vår side har det vært en ny, og udelt positiv erfaring, å bli involvert og oppdatert gjennom hele prosjektet. For ofte har erfaringen dessverre vært en annen – at brukerorganisasjonene har kommet inn for sent, og påvist svakheter med den praktiske tilretteleggingen som gir klare begrensninger, sier Nordahl.

På Namdalskysten vil rederiet Metro-Opus i høst starte prøvedrift av sitt nye kollektivtilbud. I samarbeid med leverandør ProZero Norge og flere partnere skal fartøyet med kapasitet til 12 passasjerer vise hvordan det i praksis fungerer.

Foruten Sjøfartsdirektoratet, er Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund blant de som det nå to år gamle rederiet har samarbeidet tett med. Arild Røland, nestor i Blindeforbundet Trøndelag, forklarer forbindelsen mellom et ikke tilpasset kollektivtilbud og ensomhet.

– Blant mennesker med nedsatt funksjonsevne, i vårt tilfelle synshemmede, og generelt i samfunnet er det gjerne slik at lite gjennomtenkt kollektivtransport gir færre muligheter til å forflytte seg. Dette trigger ensomhet. Hvorfor?  Fordi dårlig tilrettelegging og uheldige praktiske løsninger skaper bekymring – bekymring for ikke å få det til. Dermed vil brukerne for ofte bli værende hjemme. Da blir ikke funksjonsnedsettelsen i seg sjøl utfordringen, men mangelen på gode og til dels lovpålagte løsninger. I mange tilfeller kan dette defineres som diskriminering, framholder Røland.

Siden 2021 har Metro-Opus jobbet målbevisst med utvikling av et universelt utformet hurtigbåttilbud. Det innenfor rammen av et kompakt fartøy som skal betjene lokale havner til og fra større knutepunkt. Også i europeisk sammenheng er løsningen med en rask, komfortabel og godt tilpasset metrobåt et nyskapende prosjekt.

– Arbeidet som dette selskapet nå gjør, er noe helt nytt. For oss som representerer bestemte brukergrupper er det veldig interessant å være involvert; helt enkelt for at dette er viktig for fortsatt valgfrihet og spredt bosetting. Personlig oppfatter jeg Metro-Opus som genuint interessert i at alle skal kunne reise med deres nye konsept, sier Arild Røland.

Finner løsninger sammen
Prosjektleder Rasmus Husby Larsen sier rederiet fra dag en har satt arbeidet med praktiske løsninger og universell utforming på topp.

– Metro-Opus skal framstå som en seriøs aktør. Måten å vise det på er gode løsninger som fungerer i praksis. Realiteten er at små detaljer kan stoppe selv store prosjekt. Også egne undersøkelser bekreftet dette. Derfor har vi lagt mye i samarbeid og tilhørende utvikling med aktuelle fag- og brukerorganisasjoner, framholder Husby Larsen.

Ikke minst er det arbeidet opp mot sjøfartsmyndighetene. I dialog med Sjøfartsdirektoratet er detaljer rundt krav til mindre fartøy og universell utforming avklart. Trøndelag fylkeskommune er blant aktørene som har mange kollektivruter til sjøs som kan høste nyttige erfaringer fra det aktuelle prosjektet – en lokalt tilpasset, fullverdig hurtigbåt godkjent for aktuelt fartsområde og med lave utslipp, samt altså universell utforming.

 

Universell utforming for at alle brukergrupper kan nytte tilbudet står helt sentralt. Kommende høst vil det på Namdalskysten bli igangsatt prøvedrift med den nye hurtigbåten fra Metro-Opus.

– Ideen om en fleksibel og skreddersydd hurtigbåt er spennende, visjonær og nyskapende. Fra vår side har det vært en ny, og udelt positiv erfaring, å bli involvert og oppdatert gjennom hele prosjektet. For ofte har erfaringen dessverre vært en annen – at brukerorganisasjonene har kommet inn for sent, og påvist svakheter med den praktiske tilretteleggingen som gir klare begrensninger, sier Nordahl.

Forretningsutvikler Camilla Nordaunet-Forås sier at universell utforming hele tiden har vært en viktig rettesnor. – Dessverre vet vi at det finnes alt for mange uheldige opplevelser med kollektivtilbud som visstnok skal være universelt utformet. Det er en ting å kalle noe universelt utformet ved å gjøre det terskelfritt, en annen sak er å gjøre det faktisk brukervennlig og funksjonelt for alle forbrukergrupper. Universell utforming skal gi trygghet og forutsigbarhet, men også en ekstra kvalitet for alle forbrukere, sier Forås.

Nordahl er også glad for at selskapet er opptatt av bærekraftige og praktiske løsninger for hele reisen. Altså ikke bare på sjøen, men slik at alle reisende kan komme seg om bord og fram til at de er trygt på land igjen; uansett anløpssted.

Stabil drift med lavutslipp
Foruten kvalitetssikret design og løsninger, arbeider Metro-Opus med å ivareta kravene til sjødyktighet og regularitet i omstillingen hvor også sjøveis kollektivtransport går mot nullutslipp. Konkret vil elektrisk fremdrift kombinert med foiler som løfter skrog på rundt 11 meter opp av vannet bli testet. Videre er luftpute, som også løfter og gir mindre motstand i vannet, aktuelt for lengre fartøy på om lag 18 meter.

– En fullverdig hurtigbåt på for eksempel strekningen Leka til Røvik må håndtere forventet bølgehøyde. Avansert utstyr vil bidra til komfort og framkommelighet, samt at alternative skrogløsninger og framdriftskraft vil gi langt lavere forbruk enn med dagens tradisjonelle løsninger, framholder prosjektleder Rasmus Husby Larsen.

 

Opp mot ulike brukergrupper er det jobbet mye med universelt utformet interiør – her et utkast på veien fram mot endelig løsning.

 

DEL DENNE ARTIKKELEN: