Vil bruke småbåter til å mate utslippsfrie hurtigbåter med passasjerer

Publisert: 27.10.2022
Kategori: Nyheter
Forfatter: Metro-Opus

En rekke fylkeskommuner har oppfordret industrien til å komme fram til mulige nullutslipps hurtigbåter. Så langt har fem konsepter blitt presentert, og fylkene Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark har én strekning hver hvor de ønsker å teste konsepter.

DEL DENNE ARTIKKELEN: