Vil høre folkets mening

Publisert: 23.09.2022
Kategori: Publikasjoner
Forfatter: Metro-Opus

Metro-Opus inviterer til folkemøte om utviklingsanbudet Utslippsfri Metro til Sjøs. Det åpne folkemøtet blir holdt på Leka Brygge lørdag 20. august.

– Innspill fra befolkningen er helt sentralt for å utvikle et mer tilpasset tilbud, sier Rasmus Husby Larsen i en pressemelding.

– Vi håper på engasjert deltakelse som representerer interesse, behov og meninger rundt hurtigbåttilbudet. Under folkemøtet får man anledning til å bli bedre kjent med Metro-Opus og utviklingsprosjektet. Vi har invitert ulike næringslivsaktører som skal komme med innspill under folkemøtet. Vi har også lagt opp til diskusjonstid og spørsmål under møtet.

Siste markedsundersøkelse om hurtigbåt resulterte i at 79% svarte at de aldri eller sjelden reiser med hurtigbåten ved rute 980, videre har de indikasjoner på at 80% ønsker å benytte seg av hurtigbåttilbudet dersom det var mer tilpasset deres behov. Dette kommer fram i pressemeldingen.

Nå ønsker Øyvind Horn og Rasmus Husby Larsen i Metro-Opus AS å tenke nytt for å forsøke å imøtekomme mobilitetsbehovet og gi flere muligheter til mindre lokalsamfunn.

– Gjennom tildeling av utviklingskontrakten «Utslippsfri Metro til Sjøs: Kartlegging av og løsninger på utfordringer ved mindre rutegående fartøy» fra Trøndelag fylkeskommune har vi fått en unik mulighet til å kunne være med å påvirke hvordan morgendagens rutebåtstruktur kan se ut. Prosjektperioden går til oktober 2023 og kartleggingen og uttestingen vil hovedsakelig foregå på strekning Leka-Rørvik.

Utgangspunktet for ideen om metro-konseptet er ønske om redusert dør-til-dør-tid for arbeidspendling. I utviklingsprosjektet skal Metro-Opus teste ulike skrog og utvikle bruk av lettere materiale, teste energibærere ved mindre hurtiggående fartøy og ny teknologi i tråd med grønn omstilling og mobilitetsarbeid. Fartøyene skal være tilpasset passasjertall og mindre strekninger. Målet er å få kartlagt utfordringer og utvikle løsninger knyttet til mindre hurtigbåt.

– Vi ønsker å utvikle et tilbud med forbedret regularitet og forutsigbarhet samtidig som komfort og trygghetsfølelse ivaretas.

 

 

Ekstern lenke: https://ytringen.no/folkemote-om-utviklingsanbudet-utslippsfri-metro-tilsjos/19.931

DEL DENNE ARTIKKELEN: